Prisar/refusjon

Prisar frå januar 2016

 Fyrstegongs konsultasjon 600,-
 Behandling 420,-
 EMG scan  250,-
 Røntgen

600,-

 Fakturatillegg 70,-

 

 

 

 

Unytta behandlingstimar må betalast fullt ut.

Avbestilling minst 24 timar på førehand. 

 

 

NAV yter stønad til behandling hos kiropraktor.

Ein får stønad for inntil 14 behandlinger per år. Stønaden er 64 kroner per behandling, og 133 kroner ved fyrstegongskonsultasjon. Kiropraktorene fastset sjølv prisen på tenestene sine og stønaden vil derfor normalt berre dekkje ein liten andel av dei totale kostnadene. Dette fakturerar kiropraktoren direkte til HELFO og pasientane betaler berre eigenandelen. 


Behandling hos kiropraktor går ikkje inn under nokon av frikortordningane,

men reiseutgifter inngår i eigenandelstak 1 (sjå www.nav.no).

Timebestilling

Facebook