Velkomen til ein tverrfagleg klinikk

 

 

Me ynskjer alle å leva eit godt liv og ha god helse.

Helse er ikkje berre fråvær av sjukdom og symptom, men ein tilstand av fullkomen fysisk, psykisk og sosialt velvære.

 

Me set di helse i fokus!

 Me legg vekt på å sjå kroppen som ein heilhet. Ved å jobba tverrfagleg kan me raskare oppnå eit best mogleg resultat for kvar enkelt.

 

 

 

Gå direkte til online timebestilling 

 


  

 fall 2017

Timebestilling

Facebook