Prisar/refusjon

Prisar frå januar 2016

 Fyrstegongs konsultasjon 600,-
 Behandling 420,-
 EMG scan  250,-
 Røntgen

600,-

 Fakturatillegg 70,-

 

 

 

 

Unytta behandlingstimar må betalast fullt ut.

Avbestilling minst 24 timar på førehand. 

 

 

NAV yter stønad til behandling hos kiropraktor.

Ein får stønad for inntil 14 behandlinger per år. Stønaden er 64 kroner per behandling, og 133 kroner ved fyrstegongskonsultasjon. Kiropraktorene fastset sjølv prisen på tenestene sine og stønaden vil derfor normalt berre dekkje ein liten andel av dei totale kostnadene. Dette fakturerar kiropraktoren direkte til HELFO og pasientane betaler berre eigenandelen. 


Behandling hos kiropraktor går ikkje inn under nokon av frikortordningane,

men reiseutgifter inngår i eigenandelstak 1 (sjå www.nav.no).

Prisar/refusjon (2)

 

 

 

 

Prisar frå oktober 2013

 

Kiropraktor:    
1. gongs konsultasjon/eitt år sidan forrige time 733,- /eigenandel 600,-
Behandling 434,- /eigenandel 370,-
EMG scan 250,-  
     
     
Muskelterapeut:    
Massasje 30 min 400,-  
Massasje 60 min 600,-  
Massasje 90 min 850,-  
     
Fysioterapeut:    
1. gongs konsultasjon 700,-  
1. gongs konsultasjon m/tilvisning frå Kiropraktoren AS 500,-  
Behandling 400,-  
Ganganalsye / gaitscan 500,-  
     
Enkel Kinesiotape 70,-  
Omfattande Kinesiotape 100,-  
     
Trykkbølgje:    
Trykkbølgje behandling 650,-  
     
Røntgen: 600,-  
     
     
     
     
Faktura tillegg 70,-  

 

NAV yter stønad til behandling hos kiropraktor.

Ein får stønad for inntil 14 behandlinger per år. Stønaden er 64 kroner per behandling, og 133 kroner ved fyrstegongskonsultasjon. Kiropraktorene fastset sjølv prisen på tenestene sine og stønaden vil derfor normalt berre dekkje ein liten andel av dei totale kostnadene. Dette fakturerar kiropraktoren direkte til HELFO og pasientane betaler berre eigenandelen. 


Behandling hos kiropraktor går ikkje inn under nokon av frikortordningane,

men reiseutgifter inngår i eigenandelstak 1 (sjå www.nav.no).

 

 

Behandlingsforsikring

 

Om du har behandlingsforsikring som dekker behandling hjå kiropraktor må du sjølv betale for undersøking og behandlig hjå oss. Du krevjer summen attende frå ditt forsikringsselskap. 

 

 

Røntgen

 

 

Rontgennakke

 

 

På kontoret vårt i Vangsgata 25, har me installert røntgen-utstyr.
Der kan me utføra dei vanlegaste røntgenundersøkjingar av skjelettet.

 

 Dette er eit godt hjelpemiddel for kiropraktoren, der han kan sjå
på skjelettet, ryggsøyla si form og gjera målingar ved eventuelle skjeivstillingar.

 

Dersom det er behov for CT eller MR, kan kiropraktoren henvisa vidare til det.

 

Pasient i Lærdal?

 

Kontoret i Lærdal er lagt ned.

 

Siste dag i Lærdal var 11. november 2014

 

 

Dei som ynskjer oppfylging velkomen til hovudkontoret vårt på Voss. 

 

 

 

 

Bedrift

 

 bedriftCa 58 % av alt sjukefråver skuldast lidelser i nerve-/, muskel- og skjelettsystemet (NMS-lidelser). 

 

Totalt er ca 7,4 % av arbeidsstokken sjukemeldt til ei kvar tid (fyrste kvartal 2007).  

Akutt lumbago/ryggsmerter gjev i snitt 40 dager sjukemelding.  

Isjas gir i snitt 72 dager sjukemelding.  

Dersom en person er sjukemeldt i meir enn 8 veker, så er det kun 50 % sjanse for å komme attende i samme jobb.  

NMS-lidelser fører til 14 dager sjukemelding og kvile i over 90 % av tilfella.  

Kostar over 15 milliarder per år. (1,3 % av statsbudsjettet)  

 

Kva koster det bedrifta di å ha ein ansatt sjukemeldt i éin dag? 

 

Sjukefråveret utgjer ein større kostnad for norske bedrifter enn mange kanskje trur. Ei undersøkjing SINTEF har gjort for NHO viser at ein ansatt som er vekke frå jobben kostar gjennomsnittleg 1900 kroner pr sjukedag. 

 

”Tidleg til behandling og raskt tilbake i jobb." 

Forskning viser at rask tilgang til undersøkjing og behandling for personer med akutte og subakutte ryggsmerter reduserer sjukefråveret med 35 prosent. (Spine, vol 30, nr. 11/2005, pp 1235-1241).
Tidlig intervensjon og individuell aktiv behandling er betrakteleg meir kostnadseffektivt enn informasjon og rådgivning. 

 

For di bedrift: 

Har bedrifta di 10 ansatte vil du ved å redusere sjukefråveret med 30 % spare ca 131.000,-  kroner.  

Har du 50 ansatte vil du ved å redusere sjukefråveret med 30 % spare ca 655.500,- kroner.  

Ei bedrift med 1000 ansatte vil ved å redusere sjukefråveret med 30 % spare ca 1.311.000,- kroner.

 

  

 

 

Timebestilling

Facebook